Project Description

Fotos Manuel G. Vicente

Félix Fernández

SÁBADO 29 DE MAIO

11.30_Igrexa da Universidade

Atravesar/Atravesado
Conferencia performativa

Atravesar / Atravesado

Percorre os espazos que lle serviron para realizar o seu traballo artístico, colocándoos nunha liña de tempo e observando as súas diferentes tipoloxías para ver cara onde o levaron, claves aparentemente azarosas que xorden das oportunidades vitais, onde o corpo se inscribe atopando un sentimento de pertenza en todos eles, vinculándose para construír un relato de amor, unha autobiografía atopada, unha auto-ficción sobreexposta, unha canción de berce, un baile marcial, un círculo máxico de conexión co que non se pode expresar con palabras, porque é un canal e hai cousas que se lle escapan.